Forord

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og temaer i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Tidligere i 2009 er det publisert fire fortellinger: Kyst- og havlandet med en historisk oversikt over kystressurser og kystnæringer, Riksvei 1 om maritim infrastruktur, Ressursar til låns om pelagisk fiske og endelig Den norsk-arktiske torsken og verden.

Den femte fortellingen, Verdens fraktemenn, trekker opp noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart til fremmede land fra vikingtiden til våre dagers internasjonale skipsfart. Fortellingen er ført i pennen av Peder Figenbaum, Tore Nilsen, Elisabeth S. Koren og Per G. Norseng. Det redaksjonelle arbeidet er blitt koordinert av Norsk Sjøfartsmuseum og den tekniske produksjonen av Museum Vest. Et redaksjonsråd med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har stått for faglig kvalitetssikring. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christensen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per Norseng fra Norsk Sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest.

Samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge har i Kulturminneåret 2009 blitt markert på Kystkulturkonferansen i Oslofjorden, og Kystverkets tidligere fyr- og merkefartøy M/S Gamle Oksøy har vært på fortellingstokt langs norskekysten. Toktet ble koordinert med lokale og regionale kulturminnearrangementer.

Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte og at de kan bidra til et historisk perspektiv på samtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet.

Forsidebilde: Utsnitt fra Carl Wilhelm Barth (1847-1919): Skip i rom sjø (uten årstall). Oljemaleri i Gramsamlingen, Norsk Maritimt Museum. Foto: Odd Geir Sæther.
.
<= Forrige side Neste side =>