Ei kort litteraturliste

Dannevig, Hartvig W og Eynden, Jo van der: Skagerrak-fiskernes historie. Oslo 1986.

Fasting, Kåre: Havet gav (roman). Oslo 1935.

Fasting, Kåre: Vintersildsoga. Sild og samfunn gjennom hundre år. Bergen 1960.

Fasting, Kåre: Feitsildsoga. Sild og samfunn II. Feitsild og loddefiske gjennom hundreårene. Bergen 1962.

Elstad, Åsa: Kystkvinner i Norge. 2004

Frich, Øvre Richter: Havets Øine. Oslo 1966.

Eliassen, Sven G.. og Norseng, Per: I Borgarsysle. Oslo 2005.

Harbitz, Georg Prahl: Fra havets sølv til kystens gull.
Norsk sildemelindustri 1884–1990.
Oslo 1993.

Haaland, Anders og Helge W. Nordvik (hermetikk):
"Stavangerindustriens struktur og utvikling".
I: Rolf Danielsen (red.): Stavanger mellom sild og olje.
Hermetikkbyen 1900–1940.
I. Stavanger 1988.

Haaland, Anders: "Sardinkrigen Frankrike – Norge 1910–
15". Fiskerihistorisk årbok 2006. Bergen 2007.

Johansen, Karl Egil: Fiskarsoga for Sogn og Fjordane 1860-
1980. Bergen 1982.

Johansen, Karl Egil: Men der leikade fisk nedi kavet.

Fiskarsoge for Hordaland 1920–1990. Bergen 1989.

Kielland, Alexander L.: Skipper Worse. Oslo 1951.

Nakken, Odd (ed.): Norwegian Spring-Spawning Herring
& Northeast Artic Cod. Trondheim 2008.

Solhaug, Trygve: De norske fiskeriers historie 1815–1880.
II. Bergen 1983.

Vollan, Odd: Sildefisket gjennom 1000 år. Oslo 1971.
 
<= Førre side Neste side =>