Brisling, den norske ansjosen

 Illustrasjon: Pål Sundhell.
Illustrasjon: Pål Sundhell.

På Austlandet vart fisket etter brisling kalla «ansjos-fiske», sidan mykje av brislingen vart lagt som ansjos. Christiania-ansjos var alt på 1700-talet eit kjent handelsprodukt frå Oslo. Ansjos var også eit viktig produkt til hermetikkpioneren i Noreg, Chr. Aug. Thorne, som først etablerte ein fabrikk i Drammen i 1841 , og seinare (i) flytta den til Moss. Thorne satsa stort på middags- og delikatessehermetikk, men laga òg ein god del ansjos.

Oppskrift på «Anschiowis» frå 1845 Som ein ser av oppskrifta nedanfor, er ikkje dette ei oppskrift som den jamne husmor vil ha ingrediensane til:

Det er en egen Sort Sild, som bruges til Anschiowis, og som kun fiskes paa enkelte Steder; den er kjendelig derpaa, at den føles skarp i Bugen, naar man stryger den opad med Fingeren. De renses ikke, men blødsaltes i et Trug, det vil sige, de saltes kun svagt, for at staae Natten over.

Da tages til hver Skjeppe Sild 6 Lod Peber, 6 Lod Allehaande, 2 Lod Nelliker og 1 1/2 Qvintin muskatblomme, Alt stødt, men ikke fiint; desuden 2 Lod spansk Humle, 2 Lod Laurbærblade, og saa meget Salt, et hvert Lag Sild bliver dækket. Naar den nedlægges om Vaaren, maa den saltes lidt stærkere end om Høsten, for Sommervarmens Skyld.

Nu lægges de i Dunker paa følgende Maade: Man bestrøer først Dunkens Bund med Salt, derpaa stryger man Silden op af sin Lage, saaledes at man holder den i Hovedet, og stryger den sagte med 2 Fingre nedad til Halen; saa lægges de tæt med et Hoved mod en hale, til der bliver et Lag, derpaa strøes Salt og de sammenblandede Kryderier.

Næste Lag lægges paa tvers over de Forrige, men ligeledes med Hoved mod Hale, og saaledes vedbliver man, til Dunken er fuldpakket; da tages den Lage, hvoraf de ere opstrøgne, og sies over gjennem et Dørslag. Salt strøes over til det er dækket, og saa slaaes Bunden fast i.

Mange troe, at den første Lage (Blodlagen) er dem skadelig, men kyndige Folk forsikre, at det just er den, der bevarer dem, og jeg har fundet dette stadfæstet ved Erfaring. Dunkerne maa daglig vendes, og overvaskes med koldt Vand til Sommervarmen er over, eller hvis det er om Høsten, til man kan vide, de ere gjennemtrængte af Saltet.


Frå ”Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen af Hanna Winsnes”.
 
<= Førre side Neste side =>